Innehåll

1. Kurser för personer med konstaterad stress och utmattningsproblematik. Under projektet kommer vi att ta emot 5 grupper med 8 deltagare under 18 veckor med kursaktiviteter 2 dagar i veckan. Därefter kommer vi ha en fortsättningsdel där vi ses en gång i veckan under ytterligare 18 veckor. Under pandemin sker träffarna över Zoom med max 6 deltagare i varje grupp.

2. Seminarium. Det kommer vid två tillfällen genomföras seminarium med fokus på hur man kan använda sig av bildterapi och kreativitet för att minska den psykiska ohälsan. Innehåll kopplas till beprövad erfarenhet och den senaste forskningen inom området. Ett seminariet kommer vara öppet både för fackfolk och en intresserad allmänhet och är planerad till våren 2021 samt ett slutseminarium.

3. Skapa nätverk. Måla för hälsan vill visa på hur vi alla genom de bildterapeutiska metoderna och kreativt skapande med rätt vägledning, själva kan finna verktyg för att kunna må bra, utvecklas och bli stärkta. Genom projektet vill vi verka för att långsiktigt utveckla en modell med kreativa egenvårdverktyg och skapa nya konstellationer och nya samverkansformer genom de kreativa metoderna att förebygga psykisk ohälsa.

Syftet med projektet Måla för Hälsan – Kreativ rehab Skaraborg är att bidra till att minska den stressrelaterade psykiska ohälsan genom att erbjuda resursstärkande bildterapeutiska metoder. Genom att utveckla en ny metod som specifikt utarbetas och ”skräddarsys” för personer med stress och utmattningsproblematik, vill vi skapa ett icke konkurrerande komplement till vårdens resurser i samverkan.