Innehåll

1. Kurser för personer med stress och utmattningsproblematik. Under projektet kommer vi att ta emot 3 grupper med 8-15 deltagare under 12 veckor med kursaktiviteter 2 dagar i veckan. Därefter kommer vi ha 6 stycken uppsamlingsträffar en dag i veckan för varje grupp.

2. Seminarium. Det kommer i slutet av projektet genomföras ett seminarium med fokus på hur man kan använda sig av bildterapi och kreativitet för att minska den psykiska ohälsan. Innehåll kopplas till beprövad erfarenhet och den senaste forskningen inom området. Seminariet kommer vara öppet både för fackfolk och en intresserad allmänhet och är planerad till våren 2019.

3. Skapa nätverk. Måla för hälsan vill visa på hur vi alla genom de bildterapeutiska metoderna och kreativt skapande med rätt vägledning, själva kan finna verktyg för att kunna må bra, utvecklas och bli stärkta. Genom projektet vill vi verka för att långsiktigt utveckla en modell med kreativa egenvårdverktyg och skapa nya konstellationer och nya samverkansformer genom de kreativa metoderna att förebygga psykisk ohälsa.