Om oss

Petra Gunnarsson – www.viriditas.se

Projektledare och idégivare till Måla för hälsan. Gruppövningar och individuella samtal kommer främst att hållas av Petra. Cert. bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens steg-1. Fil. kand. Jungiansk psykologi och konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med skapande processer, projektledning och pedagogik. Ansluten till Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Svenska riksförbundet för bildterapeuter (SRBt).

Lena Herö

Handledare och samarbete metodutveckling för Måla för Hälsan. Co-direktor, lärare och handledare. Leg psykote- rapeut och handledare steg-3 UHÄ. Master; clinical Art Therapy (USA), Auktoriserad Bildpsykoterapeut. Auktori- serad & Hedersmedlem i SRBt.

Bildterapiinstitutet Niarte – www.niarte.se

Samarbetspartner metodutveckling. Kenneth Wide (Director och lärare. Leg psykolog och cert. Bildpsykote- rapeut och författare) och Lena Herö (se nedan). Bildtera- piinstitutet Niarte är pionjärer inom bildterapi i Sverige och startade bildterapiutbildningen 1985. Hedersmedlemmar i SRBt.