Om oss

Kenneth Wide, Lena Herö, Petra Gunnarsson.. Foto: Katarina Kresak, NLT.

Petra Gunnarsson – www.viriditas.se

Projektledare och idégivare till Måla för hälsan. Gruppövningar och individuella samtal kommer främst att hållas av Petra. Cert. bildterapeut med grundläggande psykoterapeutkompetens steg-1. Fil. kand. Jungiansk psykologi och konstnär med lång erfarenhet av att arbeta med skapande processer, projektledning och pedagogik. Ansluten till Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Svenska riksförbundet för bildterapeuter (SRBt).

Bildterapiinstitutet Niarte – www.niarte.se

Samarbetspartner metodutveckling. Kenneth Wide (Director och lärare. Leg psykolog och cert. Bildpsykote- rapeut och författare) och Lena Herö (se nedan). Bildtera- piinstitutet Niarte är pionjärer inom bildterapi i Sverige och startade bildterapiutbildningen 1985. Hedersmedlemmar i SRBt.

Lena Herö

Handledare och samarbete metodutveckling för Måla för Hälsan. Co-direktor, lärare och handledare. Leg psykote- rapeut och handledare steg-3 UHÄ. Master; clinical Art Therapy (USA), Auktoriserad Bildpsykoterapeut. Auktori- serad & Hedersmedlem i SRBt.