Måla för hälsan

Måla för bättre hälsa med stödjande och stärkande bildterapeutiska metoder: Kreativitet, samtal, avslappning, stresshantering, friskvård, personlig utveckling, fortbildning och coaching. Vänder sig till personer med stress och utmattningsproblematik.

I april 2018 startade ett nytt projekt i Skaraborg med säte i Lidköping. Syftet med projektet är att via bildterapi och kreativitet hitta nya metoder som kan användas för att minska den psykiska ohälsan. Måla för Hälsan vänder sig till långtidssjukskrivna mellan 18-65 år med stress och utmattningsproblematik. Projektet kommer att genomföras av Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden och finansieras med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.

Syftet för projektet Måla för Hälsan är att genom processinriktade och bildterapeutiska metoder arbeta för att stärka den psykiska hälsan och motverka ohälsa. Målsättningen är att stödja deltagarna till att känna delaktighet i sin egen läkningsprocess, bygga upp sin självkänsla, finna sin personliga kompass och lära känna sina egna gränser.

Målet är att deltagarna efter avslutad projektperiod upplever en ökad livskvalitet och att de kan återgå till arbetslivet efter egen förmåga. Att de med stöd från handledarna har skapat sin egen unika metod och verktygslåda som de kan ta med sig, byta ut och fylla på genom livet.

MÅLA FÖR HÄLSAN

Måla för hälsan är ett unikt komplement till övriga rehab och pre-rehabinsatser som erbjuds inom det etablerade vårdsystemet. Projektet erbjuder ett mellanting mellan insatser med hård styrd struktur och på förhand satta mål och mellan sysselsättning utan struktur som tenderar att upplevas mer som förvaring.
Projektet vänder sig till deltagare som drabbats av stress och utmattning. Ofta är det personer som jobbar för andra och försummar sig själva. Måla för hälsan vill hjälpa deltagarna att återta sina egna behov, sätta gränser och stärka självkänslan. Vi vänder oss också till dem som har hamnat mellan stolarna och står utan sjukersättning men som inte klarar av att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Deltagare från hela Skaraborg är välkomna!

Inom projektet Måla för Hälsan kommer vi:

  • Att genomföra tre tolvveckorsprogram med tre grupper med max 15 deltagare i varje grupp. Efter genomfört tolvveckorsprogram kommer deltagarna att erbjudas sex stycken uppsamlingsträffar en dag i veckan under ytterligare två månader. Vi kommer här att fokusera på den individuella livsplanen kopplat till kreativitet.
  • Att bearbeta blockeringar i tanke och känsla med hjälp av fantasi och måleri som underlättar för oss att skapa en huvudroll i vår egen läkningsprocess.
  • Att på ett lekfullt sätt hitta en optimal kontext för hälsa och utveckling.
  • Att genom processinriktade, bildterapeutiska metoder, arbeta för att motverka psykisk 
ohälsa. Stödja deltagarna att känna delaktighet i sin egen läkningsprocess, bygga upp sin 
självkänsla och finna sin personliga kompass och lära känna sina egna gränser.
  • 
Verka för att deltagarna efter avslutad projektperiod upplever att de har fått en ökad livskvalitet och 
har kunnat återgå till arbetslivet efter egen förmåga.
  • Att se att vi alla är unika och bra som vi är. Med vägledning går det att skapa sin egen 
livskarta och må bättre.
  • Att deltagarna efter projektets slut med stöd från handledarna har skapat sin egen unika metod och 
verktygslåda som de kan ta med sig, byta ut och fylla på genom livet.
  • Att genomföra ett för allmänheten öppet seminarium i slutet av projektet. Innehåll kopplas till beprövad erfarenhet och den senaste forskningen om att med hjälp av kreativa metoder minska den psykiska ohälsan.