Intresseanmälan

Vi vänder oss till dig mellan 18-65 år som är sjukskriven på grund av stress och utmattningsproblematik.

Under kursperioden kommer vi att arbeta processinriktat med bildterapi och samtal. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande.

Genom att bearbeta blockeringar i tanke och känsla med hjälp av fantasi och måleri underlättar det för oss att skapa en huvudroll i vår egen läkningsprocess. Att på ett lekfullt sätt hitta en optimal kontext för hälsa och utveckling genom att samtidigt göra något kreativt. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen. Fokus kommer att vara på hur vi tar hand om oss själva och hur vi kan hitta verktyg som leder till ett hållbarare liv just för mig. Vad ger mening i mitt liv? Hur hittar jag balansen? Vad är mina delmål? Var finns min trygga plats i det inre och det yttre? Här tar vi hjälp av de kreativa metoderna för att skapa en egen unik verktygslåda och en individuell karta att ta med sig och bygga på under livet.

Inga förkunskaper krävs. Aktiviteterna kommer att genomföras i grupp. Arbetstakten och svårighetsgraden anpassas individuellt.

Projektet Måla för Hälsan kommer att genomföras av Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden och finansieras med stöd av Svenska Postkodstiftelsen. Lokalerna finns i Lidköping i närheten av stationen.

Kursperioden del 1 kommer att pågå i 12 veckor, tisdagar och torsdagar kl. 10:00- 15:00 schemalagd tid med fikapaus. Lunch mellan 12:30- 13:00.

Kursperiod del 2 består av 6 träffar på måndagar kl. 10-15. Efter fullföljd period del 1 kommer vi att fokusera på den individuella livsplanen kopplat till kreativitet, samt erbjudas möjligheter att prova på olika konstnärliga tekniker.

Grupperna består av 8- 15 deltagare.

Programmet leds av professionella bildterapeuter, psykoterapeuter, handledare som arbetar under tystnadsplikt.

Programinnehåll: Bildterapi, skrivande, avslappning, samtal, vägledning / mentorskap, kreativt skapande.

Intyg efter avslutat program del 1 plus del 2.

Vem kan delta i programmet? Kriterier:

Du är mellan 18-65 år och sjukskriven på grund av stress och utmattningsproblematik eller inskriven på Arbetsförmedlingen men ändå inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av utmattning och stress.

Bedömer att du har ork att delta i programmet två dagar i veckan under hela programperioden och kan hantera att vara i grupp.

Att det finns en vilja att arbeta konstruktivt för din egen läkningsprocess med stöd och handledning.
Ej ha pågående drogproblematik

Att du har en öppenhet och nyfikenhet för kreativa metoder. Det behövs inga som helst förkunskaper i måleri.

Att deltagande i programmet Måla för Hälsan är förankrat hos din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Att du kan och får delta under hela programperioden utan avbrott med andra aktivitetskrav under de dagar som programmet pågår.

Så anmäler du ditt intresse:

Steg 1.
Anmäl ditt intresse till din handläggare. Handläggaren eller du själv tar kontakt med oss i projektet.

Steg 2.
Måla för Hälsan håller informationsträff för intresserade deltagare. Efter ett kort intervjusamtal bedömer vi gemensamt om du kan/vill starta i projektet. Obs! begränsat antal platser.

Steg 3.
Anmälan/kontrakt för Måla för Hälsan skrivs på av deltagare, handläggare och projektansvarig.

Första programperioden startar i augusti 2018.

Välkommen att anmäla ditt intresse!