Intresseanmälan

Vi vänder oss till dig mellan 18-65 år som är sjukskriven på grund av stress och utmattningsproblematik.

Under kursperioden kommer vi att arbeta processinriktat med bildterapi och samtal. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande.

Genom att bearbeta blockeringar i tanke och känsla med hjälp av fantasi och måleri underlättar det för oss att skapa en huvudroll i vår egen läkningsprocess. Att på ett lekfullt sätt hitta en optimal kontext för hälsa och utveckling genom att samtidigt göra något kreativt. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen. Fokus kommer att vara på hur vi tar hand om oss själva och hur vi kan hitta verktyg som leder till ett hållbarare liv just för mig. Vad ger mening i mitt liv? Hur hittar jag balansen? Vad är mina delmål? Var finns min trygga plats i det inre och det yttre? Här tar vi hjälp av de kreativa metoderna för att skapa en egen unik verktygslåda och en individuell karta att ta med sig och bygga på under livet.

Inga förkunskaper krävs. Aktiviteterna kommer att genomföras i grupp. Arbetstakten och svårighetsgraden kan anpassas individuellt.

Projektet Måla för Hälsan kommer att genomföras av Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden och finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden. Lokalerna finns i Lidköping i närheten av stationen. Med anledning av Corona sker träffarna över nätet tills det är säkert att ses igen.

Kursperioden del 1 kommer att pågå i 18 veckor, tisdagar och torsdagar kl. 10:00- 15:00 schemalagd tid med fikapaus. Lunch mellan 12:30- 13:00.

Kursperiod del 2 består av 18 träffar på måndagar kl. 10-15. Efter fullföljd period del 1 kommer vi att fokusera på den individuella livsplanen kopplat till kreativitet, samt erbjudas möjligheter att prova på olika konstnärliga tekniker.

Grupperna består av max 8 deltagare (under pandemin max 6 deltagare).

Programmet leds av professionella bildterapeuter, psykoterapeuter, handledare som arbetar under tystnadsplikt.

Programinnehåll: Bildterapi, skrivande, avslappning, samtal, vägledning / mentorskap, kreativt skapande.

Vem kan delta i programmet? Kriterier:

  • Vi vänder oss till personer med konstaterad stress och utmattningsproblematik. (Här kan ingå flera diagnoser men det behöver vara på en nivå att personen på något sätt är självbärande). Behöver kunna fungera i grupp.
  • Att det finns en vilja, motivation och nyfikenhet i att ta del av sin egen läkningsprocess och en vilja att förstå sig själv bättre.
  • Att det finns ett intresse för kreativitet men det behövs inga som helst förkunskaper. Alla kan skapa! Att det finns en nyfikenhet och vilja att utforska olika material och sig själv.
  • Även om personen är utmattad och trött, men tror sig orka delta 2 dagar i veckan kan tillfälliga individuella lösningar ges.
  • Inom projektet arbetar vi resursstärkande och det är viktigt att personen vill delta av fri vilja och inte känner sig ”placerad” i projektet.
  • Nästa steg är att projektledaren för Måla för Hälsan gör en intervju för att veta om personen passar, kan och vill delta i projektet. Det brukar bli ganska tydligt under intervjutillfället om det stämmer eller inte för båda parter.
  • Under rådande situation med Corona att deltagarna är villiga att ses över nätet på distans. Måla för Hälsan använder ett enkelt system som fungerar på både dator, mobil och surfplatta.
  • Måla för Hälsan kan ej erbjuda plats till deltagare med pågående missbruk, kriminalitet eller med svårare diagnoser som kräver behandling.

Så anmäler du ditt intresse:

Steg 1.
Anmäl ditt intresse till din handläggare. Handläggaren eller du själv tar kontakt med oss i projektet. Eller direkt till projektledaren.

Steg 2.
Efter ett kort intervjusamtal bedömer vi gemensamt om du kan/vill starta i projektet. Obs! begränsat antal platser.

Steg 3.
Anmälan/kontrakt för Måla för Hälsan skrivs på av deltagare, handläggare och projektansvarig.

Första programperioden startar i augusti 2018.

Välkommen att anmäla ditt intresse!