Metod

Måla för Hälsans tre ben är resursstärkande bildterapi med en processinriktad arbetsmetod och ett existentiellt synsätt. Vi arbetar med bildskapande, samtal, skrivande och integrering utifrån ett givet tema men med individuell anpassning där deltagarna själva aktivt deltar i sin egen läkningsprocess och i utformandet av metoden.

Vi arbetar stärkande och stödjande utifrån en terapeutisk grund med fokus på att stödja och stärka det friska. Inte att behandla det ”sjuka”. Vi vill lyfta fram individen istället för diagnosen. Genom att stödja och stärka det friska minskar även det sjuka och det hjälper individen att återta makten i sitt eget liv. Att själva finna och använda sig av sin egen styrka och skapa egna verktyg. Vi vill stödja individen att finna mening, sätta gränser, hitta lösningar och acceptans inom den egna livsramen. I projektet kommer vi att utgå från teman som berör självomsorg, självkänsla, gränser, acceptans, skam, skuld, hopp och mening.

Lyssna på en intervju i P4 från pilotprojektet:

BILDTERAPI

Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande samtal. Terapeuten ställer frågor men tolkar inte bilden. Insikter nås i samtalet kring bilderna. Bilden fungerar som en hållande, härbärgerande spegel där deltagaren tryggt kan möta och utforska sig själv. Det krävs inga förkunskaper för den som deltar. Metoden är kravlös och lekfull, man arbetar med enkla igångsättande övningar, använder färger, kritor, lera, klipper och klistrar. Syftet kan vara psykoterapeutiskt, pedagogiskt eller för personlig utveckling.

De bildterapeutiska metoderna:

 • Lösningsfokuserade och framåtblickande
 • Stärker varandet
 • Teambildande
 • Hälsofrämjande
 • Avstressande
 • För många en bra metod för att komma tillbaka efter lång sjukskrivning och utmattning
 • Ger möjlighet att påverka vårt sammanhang och fortsatta livsberättelse
 • Passar de flesta personer
 • Extra bra för personer som intellektualiserar såväl för dem som saknar ord för sina känslor
 • Stärker självinsikten och självkänslan
 • Effektivt verktyg, potent snabb metod
 • Kravlöst och lekfullt
 • Når andra nivåer och andra delar i hjärnan än enbart samtal
 • Stärker kontakten med kroppen
 • Speglande, härbärgerande och hållande
 • Kan ge en större känsla av mening